En esta entrada tratare un problemas al que muchos nos hemos enfrentado al montar un cluster Activo/Activo o Activo/Pasivo con VIP dentro de de OpenStack. El problema reside en que la VIP que asignas es normalmente de una subnet de neutron, para poder acceder a este recurso podremos acceder desde otra maquina virtual en la misma subnet o asociando la IP de la VIP a una IP flotante.

Para poder realizar la asociación correctamente necesitaremos; la VIP, id IP flotante, id port de la VIP.

En primer lugar listamos las redes con neutron, para consultar la id de la red

(cli-openstack)debian-user@debian:~/$ neutron net-list
+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| id                  | name           | subnets                     |
+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 9734556d-XXXX-XXXX-XXXX-fdad435fff18 | red de usuario.xxxx | 56693ca1-XXXX-XXXX-XXXX-ee8074bb13b1 10.0.0.0/24 |
| a86fc437-XXXX-XXXX-XXXX-f37a7b05537f | ext-net         | 3c8cdfb0-XXXX-XXXX-XXXX-c6c3e228b81c       |
+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+

Creamos un puerto para la VIP neutron port-create {net-id} --fixed-ip ip_address={ip}

neutron port-create 9734556d-XXXX-XXXX-XXXX-fdad435fff18 --fixed-ip ip_address=10.0.0.38

Podremos ver el resultado con

(cli-openstack)debian-user@debian:~/Descargas$ neutron port-list | grep 10.0.0.38
2821603c-POPP-POPP-POPP-bd2349b29e63 | | fa:16:3e:94:a9:bd | {"subnet_id":"56693ca1-XXXX-XXXX-XXXX-ee8074bb13b1","ip_address":"10.0.0.38"}

Para poder asociar la IP flotante necesitaremos su id, para ello podemos listar las existentes con

(cli-openstack)debian-user@debian:~/$ neutron floatingip-list
+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+
| id                  | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id               |
+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+
| 03eeacd9-XXXX-XXXX-XXXX-71a1182ee838 |         | 172.22.205.249   |                   |
| 0f36bd32-XXXX-XXXX-XXXX-e41867c5b8d4 | 10.0.0.50    | 172.22.205.246   | 0a10a744-XXXX-XXXX-XXXX-b8ecdcd8bac0 |
| 1f8d124a-XXXX-XXXX-XXXX-101c148a348d | 10.0.0.44    | 172.22.205.241   | 8c306c2b-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-b64bb5753e6f |
| 2cc63597-XXXX-XXXX-XXXX-45e8e85034fa | 10.0.0.46    | 172.22.205.243   | 2f56c5a4-YYYY-YYYY-YYYY-541916af4b92 |
| 61b53f55-XXXX-XXXX-XXXX-4ca9c90479d5 | 10.0.0.45    | 172.22.205.242   | 8b628bdc-VVVV-VVVV-VVVV-b1608f29624d |
| 75619867-CCCC-CCCC-CCCC-2ac0907329ee | 10.0.0.48    | 172.22.205.244   | 469b1a30-XXXX-XXXX-XXXX-ba487da79e3f |
| acd9ba03-RRRR-RRRR-RRRR-f535dcf0c769 | 10.0.0.43    | 172.22.205.240   | 40f6ad24-JJJJ-JJJJ-JJJJ-7be049772175 |
| d6f96986-EEEE-EEEE-EEEE-563823df3216 |         | 172.22.205.248   |                   |
| e4d55da9-WWWW-WWWW-WWWW-308d9b147b13 | 10.0.0.53    | 172.22.205.247   | 8da8d613-BBBB-BBBB-BBBB-96e89e31d8f5 |
| ea9033b1-XXXX-XXXX-XXXX-6dc56a6b9cea | 10.0.0.52    | 172.22.205.245   | c219e492-NNNN-NNNN-NNNN-62ee771c5700 |
+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

Finalmente la asociamos con la IP flotante con la VIP con neutron floatingip-associate --fixed-ip-address {ip} {float-ip-uuid} {port-uuid}

neutron floatingip-associate --fixed-ip-address 10.0.0.38 d6f96986-EEEE-EEEE-EEEE-563823df3216 2821603c-POPP-POPP-POPP-bd2349b29e63

Resultado final

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+
| id                  | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id               |
+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+
| 03eeacd9-XXXX-XXXX-XXXX-71a1182ee838 |         | 172.22.205.249   |                   |
| 0f36bd32-XXXX-XXXX-XXXX-e41867c5b8d4 | 10.0.0.50    | 172.22.205.246   | 0a10a744-XXXX-XXXX-XXXX-b8ecdcd8bac0 |
| 1f8d124a-XXXX-XXXX-XXXX-101c148a348d | 10.0.0.44    | 172.22.205.241   | 8c306c2b-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-b64bb5753e6f |
| 2cc63597-XXXX-XXXX-XXXX-45e8e85034fa | 10.0.0.46    | 172.22.205.243   | 2f56c5a4-YYYY-YYYY-YYYY-541916af4b92 |
| 61b53f55-XXXX-XXXX-XXXX-4ca9c90479d5 | 10.0.0.45    | 172.22.205.242   | 8b628bdc-VVVV-VVVV-VVVV-b1608f29624d |
| 75619867-CCCC-CCCC-CCCC-2ac0907329ee | 10.0.0.48    | 172.22.205.244   | 469b1a30-XXXX-XXXX-XXXX-ba487da79e3f |
| acd9ba03-RRRR-RRRR-RRRR-f535dcf0c769 | 10.0.0.43    | 172.22.205.240   | 40f6ad24-JJJJ-JJJJ-JJJJ-7be049772175 |
| d6f96986-EEEE-EEEE-EEEE-563823df3216 | 10.0.0.38    | 172.22.205.248   | 2821603c-POPP-POPP-POPP-bd2349b29e63 |
| e4d55da9-WWWW-WWWW-WWWW-308d9b147b13 | 10.0.0.53    | 172.22.205.247   | 8da8d613-BBBB-BBBB-BBBB-96e89e31d8f5 |
| ea9033b1-XXXX-XXXX-XXXX-6dc56a6b9cea | 10.0.0.52    | 172.22.205.245   | c219e492-NNNN-NNNN-NNNN-62ee771c5700 |
+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+